Lakily

Teemme juridiikasta helppokäyttöistä.

OIKEUSTIEDE + TEKNOLOGIA + DESIGN

§

 
Esimerkkejä ratkaisuistamme

Terveyden asiakirjat
"Hätätilanteen varalle nimeä itsellesi yhteyshenkilöt ja kirjaa hoitotahtosi. Valtuuta samalla yhteyshenkilösi päättämään sekä toimimaan puolestasi."

 

Esitäytetyt asiakirjat edunvalvontavaltuutus, hoitotahto ja elinluovutustestamentti 5 minuutissa asiakkaan sähköpostiin. Asiakas voi lähettää viimeistelemänsä ja allekirjoittamansa asiakirjat lopputarkastukseen juristeille.

Terveyden asiakirjat -palvelua kehitettiin Terkko Health X 2019 -kiihdyttämössä useiden terveysalan asiantuntijoiden palautteen avulla.

muste

Juridista ensiapua startupeille

Startuppien ensikontakti juridiikan maailmaan.
Huomasimme usean startupin kaipaavan helposti tavoitettavaa ja kohtuuhintaista lakiapua niin pieniin kuin suuriinkin kysymyksiin. Kuuntelemme sinua mielellämme ja tarjoamme ratkaisua tai tarvittaessa ohjaamme eteenpäin.

muste-palvelu kehitettiin Kiuas Start 2020 -ohjelmassa.

re'peter
Asiakirjojen laadinnan & asiakaspalvelun automatisointi

Asiakaspalvelu re’peter-robotilla, joka laatii ja lähettää asiakirjat sähköpostitse. 

loitsu
Sopimusten analysointityökalu

Juridisten asiakirjojen kuten sopimusten analysointityökalu. Etsii ja löytää sekä koostaa yhteenvetoja.

 

Keitä olemme?

Lakily Oy

Oikeustiedettä, teknologiaa ja palvelumuotoilua yhdistelemällä haluamme luoda helppokäyttöisiä ratkaisuja juridiikkaan liittyviin käytännön tarpeisiin.

kuva

Dina Stolt

ratkaisut + juridiikka

Oikeustieteen maisteri (Helsingin yliopisto)
Oikeusnotaari (Helsingin yliopisto)

 

 

 

kuva

re’Peter

toistuvan työn tekijä

Juridiikkaan erikoistunut robottimme, joka on onnistuneesti palvellut jo useita asiakkaitamme.

 

 

kuva

Antti Lindholm

antti@lakily.fi

tekninen toteutus + juridiikka

Oikeustieteen maisteri (Helsingin yliopisto)
Oikeusnotaari (Helsingin yliopisto)

Helsinki Law Review’n emeritus päätoimittaja.

 

 
Ratkaisujemme taustalla

OIKEUS HELPOSTI JA NOPEASTI SAATAVILLE

Haluamme olla luomassa ratkaisuja, joiden kautta oikeus on saatavilla entistä helpommin ja nopeammin.

ASIANTUNTEMUS

Ratkaisumme perustuvat tuoreimpaan oikeustieteelliseen tutkimukseen ja käytännön näkökulmiin.

TEKNOLOGIALLA OIKEUDENMUKAISEMPAAN HUOMISEEN

 Oikein käytettynä uskomme teknologian tarjoavan työkaluja, joilla oikeus toteutuu yhä tehokkaammin.

 

 

 

 • Tietosuojaseloste


  16-01-2020


  Tämä yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja sisältää Lakily Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin rekisteriselosteen selityksineen.


  1. Rekisterinpitäjä
  Antti Lindholm, Lakily Oy (Y-tunnus 2785949-9)
  Valurinkuja 2 A, 176 02650 Espoo, Suomi
  lexson@lakily.fi

  2. Rekisterin nimi
  Lakily Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

  3. Rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja palvelun kautta tehtyjen tilausten ja toimeksiantojen käsittelyyn, toteuttamiseen, ylläpitoon, laskuttamiseen sekä kehittämiseen. Lisäksi rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoito, kehittäminen ja markkinointi rekisterinpitäjän palvelussa. Rekisterinpitäjä kerää tietoja myös asiakkaan tunnistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi. Rekisterinpitäjä kerää tietoja keskeneräisistä tilauksista, mikä mahdollistaa asiakkaalle kesken jääneen tilauksen jatkamisen toisella kerralla. Rekisterinpitäjä voi myös ohjeistaa asiakasta kesken jääneen tilauksen loppuunviemiseksi.

  Rekisterin tietoja voidaan käyttää Lakily Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Lakily Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Lakily Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

  4. Rekisterin sisältö
  Rekisteri sisältää asiakkaan perustiedot, kuten
  etu- ja sukunimi
  henkilötunnus
  sähköpostiosoite
  matkapuhelinnumero
  katuosoite
  postinumero ja postitoimipaikka
  sosiaalisen median profiilitiedot
  IP-osoite

  5. Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet
  Henkilötiedot hankitaan rekisteröidyltä itseltään palvelun käytön yhteydessä.

  6. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojenluovutus on välttämätöntä, sillä rekisteri on tallennettu ja sitä käsitellään muun muassa Googlen, Typeformin ja Intercomin pilvipalveluilla. Näissä palveluissa tiedot on tyypillisesti kahdennettu ETA-alueen ulkopuolelle.
  Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja perintätoimistolle, kun se on tarpeellista maksunvalvomiseksi. Mikäli rekisterinpitäjä on velvollinen luovuttamaan henkilötietoja soveltuvan pakottavan lainsäädännön nojalla, henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  7. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Asiakkaan henkilötietojen suojaaminen on rekisterinpitäjälle tärkeää. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tietojen suojauksen asianmukaisesti sekä teknisin että organisatorisin keinoin. Rekisterinpitäjä on suojannut tallennetut tiedot palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla.

  8. Tietojen tarkastus- ja poistamisoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa korjaamista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinointitarkoituksessa. Rekisteröidyn tulee yksiselitteisesti pyytää tietojensa tarkastusta tai poistamista seuraavasta sähköpostiosoitteesta: antti@lakily.fi

  9. Evästeiden käyttö

  Mikä on eväste?
  Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookie”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

  Evästeiden käyttö verkkosivuilla
  Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan sekä istuntokohtaisia, poistettavia evästeitä että käyttäjän selaimeen tallennettavia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät käyttäjän selaimen muistissa ainoastaan selaimen aukiolon ajan. Tallennettavien evästeiden tarkoituksena on tunnistaa käyttäjän selain käyttäjän seuraavaa verkkosivustovierailua varten. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää evästeitä seuratakseen kävijäliikennettä verkkosivuillaan sekä tehdäkseen palvelustaan entistä käyttäjäystävällisempää, turvallisempaa ja sujuvampaa.

  Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan myös Google Analytics-verkkoanalyysipalvelua ja Crisp-chat-keskustelupalvelua rekisterinpitäjän tietojenkeruutoimintojen toteuttamiseen evästeiden avulla. Google Analyticsin ja Crispin kautta kerätyt evästeet tallentuvat kyseisen palveluntarjoajan palvelimiin, jotka voivat sijaita Euroopan unionin alueen ulkopuolella.

  Evästeiden käytön estäminen
  Käyttäjä voi selainasetuksissaan määritellä, haluaako käyttäjä hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Käyttäjä voi myös määritellä selainasetuksen ilmoittamaan verkkosivujen evästeiden käytöstä, jolloin käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön tapauskohtaisesti. Mikäli käyttäjä estää evästeiden käytön, tämä voi vaikuttaa rekisterinpitäjän verkkosivuston toimivuuteen.